Mẫu số: 53 

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An 2017

..............................

..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.........................

......,ngày .......... tháng ......... năm…

 

                                QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH Nà       

Tôi: ..............................................................................................................................................   

Chức vụ: ......................................................................................................................................   

Căn cứ (*)......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  ;

Căn cứ khoản 2 Điều 114, khoản 3 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Đình nã đối với: ..........................................................................................................................  

Giới tính: .....................................................................................................................................

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................   

Sinh  ngày.............tháng...........năm..................tại:.....................................................................  

Quốc tịch:.......................................; Dân tộc:...............................................; Tôn giáo: ............

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................................   

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ..............................................................................................

cấp ngày............tháng............năm ........................ Nơi cấp: ......................................................  

Quê quán: ...................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

Nơi cư trú: .................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................  

Họ tên bố: ....................................................................................... Họ tên mẹ: ....................   

Tội danh bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc bị kết án: ...................................................................  

.....................................................................................................................................................   .....................................................................................................................................................

đã bị truy nã theo Quyết định số: ......................  ngày ............  tháng ..............  năm............

của..............................................................................................................................................  

Nơi nhận:

- VKS, Tòa án ....................................................................................... 

- Cục QLXNC, Phòng QLXNC............................................................

- Cục Cảnh sát truy nã tội phạm;

- Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm........................................................ 

- Cơ quan hồ sơ ...................................................................................  

- Công an huyện (quận, thị xã, TP) ......................................................

- Công an xã (phường, thị trấn) ............................................................

- Nơi gửi khác......................................................................................................   

- Hồ sơ 02 bản.

 


 


(*) Ghi rõ các căn cứ ra quyết định đình nã.

Ghi chú: Mẫu này áp dụng cho các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy nã.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.