Mẫu số 6.2 - Kèm theo Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

<TÊN TCHỨC KIỂM ĐỊNH>

THÔNG TIN KIỂM ĐỊNH VIÊN LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN TẠI TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH

NĂM ………….

- Tổng số kiểm định viên: …………người;

- Số lượng kiểm định viên tăng trong năm: …………người;

- Số lượng kiểm định viên giảm trong năm: …………người;

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Trình độ, chuyên ngành đào tạo

Thẻ KĐV

Điện thoại liên hệ

Email

Kinh nghim đi đoàn đánh giá ngoài trong năm

S

Ngày cấp

 

Kiểm định cơ sở GDNN

Kiểm định chương trình đào tạo GDNN

1

<a) Số lượng cơ sở đã tham gia đánh giá.

b) Tên các cơ sở đã tham gia đánh giá>

<a) Số lượng chương trình đã tham gia đánh giá.

b) Tên các chương trình đào tạo, tại cơ sở, đã tham gia đánh giá>

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.