Mẫu số 6.3 -  Kèm theo Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

<TÊN TỔ CHỨC KIM ĐỊNH>

THÔNG TIN VỀ CÁC ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI NĂM....

I. KIỂM ĐNH CHẤT LƯNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

STT

Tên cơ sở tham gia đánh giá

Thời gian khảo sát thực tế tại cơ sở

Họ tên kiểm định viên

Vị trí trong Đoàn

Kiểm định viên làm việc toàn thời gian tại Tổ chức

Số thẻ KĐV

Chức vụ, đơn vị công tác

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

Email

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

Trưởng đoàn

 

 

 

 

 

 

 

Thư ký

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KIỂM ĐỊNH CHT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Tên chương trình đào tạo, trình độ, cơ sở tham gia đánh giá

Thời gian khảo sát thực tế tại cơ sở

Họ tên kiểm định viên

Vị trí trong Đoàn

Kiểm định viên làm việc toàn thời gian tại Tổ chức

Số thẻ KĐV

Chức vụ, đơn vị công tác

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

Email

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

Trưởng đoàn

 

 

 

 

 

 

 

Thư ký

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Danh sách các đoàn theo thứ tự thời gian từ đu năm đến cui năm;

(6): Dấu “X” nếu là Kiểm định viên làm việc toàn thời gian tại tổ chức kiểm định;

(8): Kiểm định viên đã nghỉ hưu thì ghi Chức vụ, Đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.