Mẫu số 6.4 - Kèm theo Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

<TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH>

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM ………..

I. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHNGHIỆP

TT

Tên cơ sở GDNN

Địa chỉ trụ sở chính

Thông tin liên hệ

 

Website

Loại hình

Cơ quan chủ quản

Năm được đánh giá ngoài

Tổng số điểm đánh giá

Đạt tiêu chuẩn KĐCL GDNN

 

Không đạt tiêu chuẩn KĐCL

Ghi chú

Điện thoại

Fax

Email

 

 

 

 

 

S GCN

Ngày cấp GCN

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

<Tên cơ sở GDNN được sắp xếp theo ABC>

<Công lập/Tư thục/ Vốn đầu tư nước ngoài>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - (14) Đánh du “X” nếu Cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đạt tiêu chuẩn kim định chất lượng và bỏ trng (12), (13).

II. KẾT QUẢ KIM ĐNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ trụ sở chính

Thông tin liên hệ

Website

Loại hình

Cơ quan chủ quản

Chương trình đào tạo

Trình độ

Năm được đánh giá ngoài

Tổng số điểm đánh giá

Đạt tiêu chuẩn KBCL CTĐT

Không đạt tiêu chuẩn KĐCL

Ghi chú

Điện thoại

Fax

Email

 

 

 

Tên CTĐT

Thuộc DS nghề trọng điểm

 

 

 

SGCN

Ngày cấp GCN

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

<Tên cơ sở được sắp xếp theo ABC>

 

 

 

 

 

<Công lập/ Tư thục/ Vốn đầu tư nước ngoài>

 

 

 

<CĐ/ TC/ SC>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - (11) Đánh dấu “X” vào ô tương ứng nếu Chương trình đào tạo thuộc danh sách nghề trọng điểm được phê duyệt;

- (17) Đánh dấu “X” nếu Chương trình đào tạo không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và bỏ trống (15), (16).

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.