[Logo Công ty]

Tên Khách Sạn:…………………………………………………….

Địa Chỉ:……………………………………………………………..

Liên hệ: ……………………………………………………………..

 

SỔ DOANH THU TỔ BUỒNG

Tháng:................................................................................................................................................................................

Năm:................................................................................................................................................................................

NGÀY- THÁNG

SỐ PHIẾU BÁO

SỐ KHÁCH

SỐ PHÒNG

THÀNH TIỀN

VNĐ

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ này có tổng cộng ………. trang. Được đánh số từ trang 01 đến trang .......

Ngày mở sổ:.................................................................................................................................................................................

Ngày đóng số:................................................................................................................................................................................

Người lập sổ

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

Họ và tên:…………………………………....

Chức vụ: …………………………………….

Trưởng bộ phận phụ trách

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

Họ và tên:…………………………………....

Chức vụ: …………………………………….

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Sổ này áp dụng cho việc quản lý doanh thu của tổ, buồng trong khách sạn hoặc các cơ quan.
Trong đó các điểm cần lưu ý bao gồm:
- Số phiếu báo: Là số ghi trên phiếu xác nhận đặt phòng hoặc các phiếu khác có giá trị tương đương trong khách sạn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.