TEM KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu số PC20
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

 

Mẫu A

Ghi chú:

Bộ Công an: kiểu chữ Times New Roman in hoa, cỡ chữ 11

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Cảnh sát PCCC): kiểu chữ Times New Roman, in hoa, in đậm, cỡ chữ 12

Đã kiểm định: kiểu chữ Times New Roman in hoa, in đậm, cỡ chữ 12

Tên, mã hiệu phương tiện: kiểu chữ Times New Roman, in đậm, cỡ chữ 12

Số kiểm định: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12

Ngày kiểm định: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12

MẫuB

Ghi chú:

Bộ Công an: kiểu chữ Times New Roman in hoa cỡ chữ 5,5

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Cảnh sát PCCC): kiểu chữ Times New Roman, in hoa, in đậm, cỡ chữ 6

Đã kiểm định: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 5,5

Tên, mã hiệu PT: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 6

Số KĐ: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 6

Ngày kiểm định: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 6

MẫuC

Ghi chú:

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH(Cảnh sát PCCC......): kiểu chữ Times New Roman in hoa, in đậm cỡ chữ 36

KĐ: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.