Mẫu số PC15
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mặt trước:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

 

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 

 

Số:…………….

Mặt sau:

(1)
(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………(2)……
CHỨNG NHẬN:

Ông/bà:…………………………………….…..Năm sinh:………...
Số CMND/Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………….
Nơi làm việc/ thường trú:…………………………………………..
Đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC từ ngày ……/……/…… đến ngày ……/……/……

 

….(3), ngày….. tháng…năm….
………..(4)………….
(Chữ ký, dấu)


Thời hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày ký.

     

Ghi chú: Giấy chứng nhận huấn luyện có kích thước 90 x 65 mm: mặt trước và mặt sau có khung viền kép, độ đậm 2pt, màu đỏ; mặt trước nền giấy màu trắng, mặt sau nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hoa văn hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp; (2) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận); (3) Địa danh; (4) Chức vụ, tên của người ký

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.