LOGO

TÊN CÔNG TY

NAME COMPANY

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI

REGULATION ON MANAGEMENT OF DOCUMENTS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issued:

 

SỔ THEO DÕI CÔNG VĂN ĐI

BOOK TO TRACK OFFICIAL DISPATCH

STT/

No

Số, ký hiệu VB/

Number, Text symbol

Ngày tháng VB/

Text date

Tên loại, trích yếu nội dung/

Type name, content caption

Đơn vị soạn thảo/

Drafting unit

Người ký VB/

The signer

Nơi nhận/

Place of receipt

Lưu hồ sơ/

Keep records

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.