[Logo Công ty]

Tên Khách Sạn:…………………………………………………….

Địa Chỉ:……………………………………………………………..

Liên hệ: ……………………………………………………………..

 

SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỦA KHÁCH SẠN BỊ HỎNG

Tháng:................................................................................................................................................................................

Năm:................................................................................................................................................................................

NGÀY – GIỜ

SỐ PHÒNG

TÊN KHÁCH

SỐ LƯỢNG VÀ LÝ DO HỎNG

NGƯỜI LÀM VÀ TRỰC BUỒNG

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

Sổ này có tổng cộng ………. trang. Được đánh số từ trang 01 đến ….. trang.

Ngày mở sổ:.................................................................................................................................................................................

Ngày đóng số:................................................................................................................................................................................

Người lập sổ

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

Họ và tên:…………………………………....

Chức vụ: …………………………………….

Trưởng bộ phận phụ trách

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

Họ và tên:…………………………………....

Chức vụ: …………………………………….

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.