[TÊN CÔNG TY]
Số: ........................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

..........., Ngày ... tháng ... năm ....

THƯ THÔNG BÁO

Thân gửi: Anh/chị .................................

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của anh/chị đối với Công ty và vị trí mà Công ty chúng tôi đang tuyển dụng.

Công ty xin thông báo: Hồ sơ của Qúy anh/chị chưa phù hợp với các điều kiện và yêu cầu cho vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng. Công ty chúng tôi rất lấy làm tiếc và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với Qúy anh/chị trong tương lai.

Hồ sơ Qúy anh/chị sẽ được lưu giữ tại [ Công ty], nếu anh/chị muốn nhận lại hồ sơ vui lòng liên hệ với [ BP. NHÂN SỰ ], số điện thoại .........., email ............ để được hướng dẫn cụ thể.                 

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

 

 

THAY MẶT CÔNG TY..............

[ BP. NHÂN SỰ ]


__________________________________

Họ tên: ..................................
Chức vụ: ...............................

 

 

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME
Số/No: ........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness
_______________________

.........., Ngày ... tháng ... năm ....

[Dated]

THƯ THÔNG BÁO

NOTIFICATION LETTER

Thân gửi: Anh/chị .................................

Dear: Mr/Ms…………………………..

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của anh/chị đối với Công ty và vị trí mà Công ty chúng tôi đang tuyển dụng.

We would like to thank you for your interest in the Company and the position that our company is recruiting.

Công ty xin thông báo: Hồ sơ của Qúy anh/chị chưa phù hợp với các điều kiện và yêu cầu cho vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng. Công ty chúng tôi rất lấy làm tiếc và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với Qúy anh/chị trong tương lai.

We would like to inform you that: Your profile has not matched the conditions and requirements for the position we are recruiting. Our company is very sorry and hope to have the opportunity to cooperate with you in the future.

Hồ sơ Qúy anh/chị sẽ được lưu giữ tại [ Công ty], nếu anh/chị muốn nhận lại hồ sơ vui lòng liên hệ với [ BỘ PHẬN NHÂN SỰ], số điện thoại .........., email ............ để được hướng dẫn cụ thể.                 

Your records will be kept at [Company]. If you would like to receive your resume, please contact [HUMAN RESOURCES], Telephone Number, Email ............ for specific instructions.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

Sincerely and best regards!

 

 

THAY MẶT CÔNG TY..............

ON BEHALF OF COMPANY …….

[ BỘ PHẬN NHÂN SỰ ]

[HUMAN RESOURCE]


__________________________________

Họ tên/Full Name: ....................................
Chức vụ/ Position: ....................................

.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.