………………. 2018
Người gửi:..............................................................................
Recipient: ..............................................................................
Địa chỉ: .................................................................................
Address: ................................................................................
 

CHỦ ĐỀ: THÔNG BÁO THAY ĐỔI HẠN MỨC GIAO HÀNG MIỄN PHÍ
OBJECT: ANNOUNCEMENT OF FREE DELIVERY LIMITATIONS CHANGE

 
Kính gửi ................................................................................
Dear ......................................................................................

Thưa Qúy khách hàng, chúng tôi trân trọng thông báo cho bạn biết về sự thay đổi trong chính sách gia hàng miễn phí của chúng tôi. Kể từ ngày …………., do …………………, chúng tôi buộc phải thay đổi chính sách giao hàng của công ty.
We value your business and this is why I prefer to inform you of a change in our policies. As of [DATE], becaues …………………….., we must change our free delivery service policy.
 
Theo chính sách cũ, chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí cho khách hàng, không phụ thuộc vào giá trị đơn hàng. Thật đáng tiếc, chúng tôi phải giới hạn dịch vụ giao hàng miễn phí này lại và chỉ áp dụng cho những đơn hàng trên [SỐ TIỀN]. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự thay đổi này. Rất mong Qúy khách thông cảm.
As you know, we have always provided free delivery to our clients, regardless of the size of the order. Unfortunately, we must now limit this free delivery service to orders over [AMOUNT]. We regret the necessity of imposing this restriction. I am sure you understand that it is not under our control..
 
Chúng tôi trân trọng cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn đặt hàng trước khi chính sách mới có hiệu lực. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ lại để được giải đáp.
We wish to thank you for being one of our most valued customers. I want to encourage you to place an order before the new policy takes effect. Should you have any questions, please do not hesitate to contact me.
 
Trân trọng,
Sincerely,
 
[HỌ TÊN]
[YOUR NAME]
[CHỨC VỤ]
[YOUR TITLE]
[SỐ ĐIỆN THOẠI] - [EMAIL]
[YOUR PHONE NUMBER] [EMAIL]
 
 
 
 
 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.