Ngày tháng năm

Tên liên lạc

 

CHỦ ĐỀ: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

 

Kính thưa :…..

 

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo [ÔNG/BÀ …] đã không còn làm việc tại công ty chúng tôi và không còn phụ trách về tài khoản của quý khách nữa. [ÔNG/BÀ…] sẽ là người phụ trách chính đối với tài khoản của quý khách. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào quý khách có thể liên lạc với người phụ trách này qua số điện thoại […]. Chúng tôi tin rằng người phụ trách mới sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ như mong đợi của quý khách.

 

Chúng tôi luôn mong được phục vụ quý khách một cách tận tình nhất. Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi hoặc người phụ trách mới nếu quý khách có bất kỳ khó khăn hoặc thắc mắc nào cần được giải đáp.

 

Trân trọng,

 

[TÊN CỦA QUÝ KHÁCH]

[CHỨC VỤ CỦA QUÝ KHÁCH]

[SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA QUÝ KHÁCH]

[EMAIL CỦA QUÝ KHÁ[email protected]ÔNG TY CỦA QUÝ KHÁCH.COM]

Ngày tháng năm

Date

Tên liên lạc

Contact Name

 

CHỦ ĐỀ: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ


OBJECT: [EX-EMPLOYEE NAME] NO LONGER WORKS WITH US

 

Kính thưa :…..

Dear :……

 

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo [ÔNG/BÀ …] đã không còn làm việc tại công ty chúng tôi và không còn phụ trách về tài khoản của quý khách nữa. [ÔNG/BÀ…] sẽ là người phụ trách chính đối với tài khoản của quý khách. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào quý khách có thể liên lạc với người phụ trách này qua số điện thoại […]. Chúng tôi tin rằng người phụ trách mới sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ như mong đợi của quý khách.

We wish to inform you that [EX-EMPLOYEE NAME] is no longer with our company and is therefore no longer responsible for your account. Your contact will now be [NEW EMPLOYEE NAME]. [HE/SHE] may be reached at [PHONE NUMBER]. We wish to take this opportunity to assure you that [NEW EMPLOYEE NAME] will perform at the same high standards that you have come to expect of our employees.

 

Chúng tôi luôn mong được phục vụ quý khách một cách tận tình nhất. Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi hoặc người phụ trách mới nếu quý khách có bất kỳ khó khăn hoặc thắc mắc nào cần được giải đáp.

As always, we look forward to serving you. Please feel free to contact me or [NEW EMPLOYEE] if you have any questions or if we may be of any assistance.

 

Trân trọng,

Sincerely,

 

[TÊN CỦA QUÝ KHÁCH]

[YOUR NAME]

[CHỨC VỤ CỦA QUÝ KHÁCH]

[YOUR TITLE]

[SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA QUÝ KHÁCH]

[YOUR PHONE NUMBER]

[EMAIL CỦA QUÝ KHÁ[email protected]ÔNG TY CỦA QUÝ KHÁCH.COM]

[[email protected]]

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.