……………, 2018

Người gửi:...........................................................................................................................................................................................

Recipient:...........................................................................................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................................................................

Address:..............................................................................................................................................................................................

 CHỦ ĐỀ: THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG
OBJECT: CUSTOMER INCENTIVE PROGRAM ANNOUNCEMENT

Kính gửi [ TÊN LIÊN HÊ],.......................................................................................................................................................

Dear [CONTACT NAME],........................................................................................................................................................

Kính thưa quý khách hàng của chúng tôi [TÊN CÔNG TY], chúng tôi xin chia sẻ những thông tin hữu ích sau: Đây là thông báo về chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới (CIP).

As a valued customer of [NAME OF COMPANY], we couldn't wait to share the good news: This letter is to announce the incorporation of our new Customer Incentive Program (CIP).

Bắt đầu từ [ NGÀY], tài khoản của bạn sẽ được tích lũy trong thời gian một năm. Khi bạn mua hàng đạt đến [ SỐ TIỀN], bạn sẽ được hưởng mức giảm giá [%] trên bất kỳ đơn đặt hàng nào, mức giảm giá của bạn sẽ tăng lên đến [%]. Khi [SỐ TIỀN] được tích lũy từ các đơn đặt hàng bạn được hưởng [%] và một khi bạn đã đạt đến [ SỐ TIỀN]  bạn sẽ nhận được hưởng [%] từ tất cả các đơn hàng. Chúng tôi nghĩ chương trình này sẽ rất có lợi cho bạn và mong bạn đồng ý.

Starting on [DATE], a record of your account with our company will be maintained on a cumulative basis for a period of one year. Once your purchases have reached [AMOUNT], you will be automatically entitled to a [%] discount on any order placed, including orders for sale items. When your orders have reached the [AMOUNT] mark, your discount will increase to [%]. A [AMOUNT] accumulation of orders will entitle you to a [%] discount and once you have reached [AMOUNT] you will receive [%] off all merchandise orders. We think it's a great idea and hope that you agree.

Đừng quên gửi đơn đặt hàng cho chúng tôi ngay hôm nay để bạn bắt đầu nhận được các ưu đãi dành cho mình? Nếu bạn có bất kì đề nghị nào xin vui lòng báo lại cho chúng tôi.

Won't you send us a purchase order today to get you started on your way? If you have any suggestion for us please let us know.

Trân trọng,

Sincerely,

[HỌ TÊN]

[YOUR NAME]

[CHỨC VỤ]

[YOUR TITLE]

[SỐ ĐIỆN THOẠI]

[YOUR PHONE NUMBER]

[ EMAIL]

[[email protected]]

 

[TÊN CÔNG TY]

[YOUR COMPANY NAME]

[ĐỊA CHỈ]

[YOUR COMPLETE ADDRESS]

[SỐ ĐIỆN THOẠI] / [SỐ FAX]

Tel: [YOUR PHONE NUMBER] / Fax: [YOUR FAX NUMBER]

[YOUR WEBSITE ADDRESS]

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

sử dụng để viết thư thông báo về chương trinh ưu đãi cho khách hàng
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.