Ngày_tháng _năm_

Tên người nhận          

 

CHỦ ĐỀ: THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢM GIÁ   
                                                                                                  

Kính gửi …,
 

Tôi xin hân hạnh thông báo vào [ngày…], chúng tôi sẽ giảm giá [%] các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm/dịch vụ sau :

Chúng tôi rất ít khi có cơ hội mang đến cho khách hàng những ưu đãi thuận lợi như vậy. Nhân dịp ____, chúng tôi giảm giá thành các sản phẩm/dịch vụ. Giá cả các đơn hàng sẽ được tính như sau :

SẢN PHẨM          

GIÁ CŨ         

GIÁ MỚI

[SỐ 1]

 

 

[SỐ 2]

 

 

 

Chúng tôi rất vui mừng có thể giúp bạn tiết kiệm khoản chi phí này. Thêm nữa, giá này chưa bao gồm [%] phần giảm giá cộng thêm được gửi tới những khách hàng thanh toán trong vòng [số ngày] của đợt giảm giá.

 

Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi.

 

Trân trọng,

 

[TÊN CỦA BẠN]

[CHỨC VỤ CỦA BẠN]

[SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN]

[MAIL CỦA BẠN@TÊN CÔNG TY.COM]    

 

Ngày_tháng _năm_

Date

Tên người nhận

Contact Name            

 

CHỦ ĐỀ: THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢM GIÁ
OBJECT: ANNOUNCEMENT OF PRICE REDUCTION
 

Kính gửi:.....

Dear:.....

Tôi xin hân hạnh thông báo vào [ngày…], chúng tôi sẽ giảm giá [%] các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm/dịch vụ sau :

I am happy to inform you that as of [DATE], we will systematically reduce our prices by [%] on our products/services, including :

Chúng tôi rất ít khi có cơ hội mang đến cho khách hàng những ưu đãi thuận lợi như vậy. Nhân dịp ____, chúng tôi giảm giá thành các sản phẩm/dịch vụ. Giá cả các đơn hàng sẽ được tính như sau :

You will agree that we rarely have the chance to notify our clients of such good news. [SPECIFY] has made it possible for our company to reduce our pricing structure. Effective as of [DATE], all orders will be billed as follows:

SẢN PHẨM          

GIÁ CŨ         

GIÁ MỚI

[SỐ 1]

 

 

[SỐ 2]

 

 

STOCK           

OLD PRICE

NEW PRICE

[NO 1]

 

 

[NO 2]

 

 

 

Chúng tôi rất vui mừng có thể giúp bạn tiết kiệm khoản chi phí này. Thêm nữa, giá này chưa bao gồm [%] phần giảm giá cộng thêm được gửi tới những khách hàng thanh toán trong vòng [số ngày] của đợt giảm giá.

We are delighted to be able to pass this savings directly on to you. Moreover, these prices do not include the additional [%] discount that is offered to our customers who pay within the [NUMBER] day discount period.
 

Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi.

Should you have any question, please do not hesitate to contact me.


Trân trọng,
Sincerely,

 

[TÊN CỦA BẠN]

[YOUR NAME]  

[CHỨC VỤ CỦA BẠN]

[YOUR TITLE]

[SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN]

[YOUR PHONE NUMBER]

[MAIL CỦA BẠN@TÊN CÔNG TY.COM]    

[[email protected]]

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.