Ngày-Tháng-Năm

Tên người nhận

                                                                                                                            

CHỦ ĐỀ: THƯ ĐỀ NGHỊ LIÊN LẠC                              

Kính gửi:…

                                                                                               

Được sự giới thiệu từ […] tôi liên lạc với bạn về việc [chủ đề muốn đề cập]. Công ty chúng tôi cung cấp [SẢN PHẨM/DỊCH VỤ] kể từ [năm] và chúng tôi chuyên về [lĩnh vực hoạt động của công ty]

 

Với [SẢN PHẨM / DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY] bạn có thể giảm chi phí và tăng năng suất lên tới [%]. Nhiều khách hàng của chúng tôi cho biết họ có thể hoàn lại chi phí mua sản phẩm của chúng tôi trong vòng ba đến sáu tháng. Chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí để giúp bạn ra quyết định trong quá trình thực hiện.                                                                                                     

 

Chúng tôi mời bạn ghé thăm [website hoặc showroom] của chúng tôi. Tôi sẽ sớm liên lạc với bạn tuần tới để bàn luận nhiều hơn về phương án chúng tôi có thể hỗ trợ của bạn.

 

Trân trọng,

[Tên của bạn]

[Chức vụ của bạn]         

[Số điện thoại của bạn]

[EMAIL CỦA BẠ[email protected]ÔNG TY CỦA BẠN. COM]

Ngày-Tháng-Năm

Date          

Tên người nhận

Contact Name        

                                                                                                                      

CHỦ ĐỀ: THƯ ĐỀ NGHỊ LIÊN LẠC


OBJECT: PRODUCTS ANNOUNCEMENT LETTER

                                                                               

Kính gửi:…

Dear:….

                                                                                               

Được sự giới thiệu từ […] tôi liên lạc với bạn về việc [chủ đề muốn đề cập]. Công ty chúng tôi cung cấp [SẢN PHẨM/DỊCH VỤ] kể từ [năm] và chúng tôi chuyên về [lĩnh vực hoạt động của công ty]

[MUTUAL FRIEND] suggested that I get in touch with you regarding [TOPIC]. Our company deals in [COMPANY PRODUCTS/SERVICES] since [YEAR] and we specialize in [COMPANY SPECIALTIES].

 

Với [SẢN PHẨM / DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY] bạn có thể giảm chi phí và tăng năng suất lên tới [%]. Nhiều khách hàng của chúng tôi cho biết họ có thể hoàn lại chi phí mua sản phẩm của chúng tôi trong vòng ba đến sáu tháng. Chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí để giúp bạn ra quyết định trong quá trình thực hiện.                                                                                                     

With the proper [COMPANY PRODUCTS/SERVICES] you can reduce costs and increase productivity by as much as [%]. Many of our customers find that our [PRODUCTS or SERVICES] can pay for themselves within three to six months. We offer free consulting to help you in your decision-making process.

 

Chúng tôi mời bạn ghé thăm [website hoặc showroom] của chúng tôi. Tôi sẽ sớm liên lạc với bạn tuần tới để bàn luận nhiều hơn về phương án chúng tôi có thể hỗ trợ của bạn.

We hereby would like to invite you to visit our [WEBSITE or SHOWROOM]. I’ll give you a call early next week to talk further on how we can help you achieve your goals.

 

Trân trọng,

Sincerely,
 

[TÊN CỦA BẠN]

[YOUR NAME]

[CHỨC VỤ CỦA BẠN]

[YOUR TITLE]

[SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN]

[YOUR PHONE NUMBER]

[EMAIL CỦA BẠ[email protected]ÔNG TY CỦA BẠN. COM]

[[email protected]]

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.