…………, 2018

 

Tên liên hệ:...................................................................................................................................................................................

Contact Name:...............................................................................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................................................................

Address:.........................................................................................................................................................................................

Thành phố/Tỉnh:............................................................................................................................................................................

City/Province:................................................................................................................................................................................

Mã vùng/Mã số thuế:....................................................................................................................................................................

Zip/Postal Code:...........................................................................................................................................................................

CHỦ ĐỀ: THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ

OBJECT: NEW DISCOUNT OFFER

Kính gửi [ tên liên hệ],................................................................................................................................................................

Dear [CONTACT NAME],...........................................................................................................................................................

Chương trình khuyến mãi của chúng tôi có các loại hàng hóa, dịch vụ đang giảm giá cho các khách hàng thường xuyên. Tôi xin trân trọng thông báo về chương trình giảm giá đặc biệt [%] mà chúng tôi đang thực hiện cho tất cả các đơn hàng được đặt trong tháng:

It is not everyday that we are able to offer our clients some substantial rebates. That’s why I am extremely pleased to inform you about our [%] Special Discount Offer we are making on all orders for the following items for the month of [MONTH] only:

DANH SÁCH HÀNG HÓA

[ITEMS]

Chương trình giảm giá [%] có giá trị đối với đơn hàng được đặt từ [ngày] đến [ngày]. Chương trình khuyến mãi như lời tri ân đến các khách hàng thân thiết.

Please note that this [%] discount is available on any order set for delivery from [DATE] through [DATE]. It is our way to thank you for being such a valued customer.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận dụng ưu đãi này và tiến hành đặt đơn hàng trong ngày hôm nay. Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với tôi.

We hope you will take advantage of this offer and will send us your purchase order today. Should you have any questions, please do not hesitate to contact me.

Trân trọng,

Sincerely,

 

 

[HỌ TÊN]

[YOUR NAME]

[CHỨC VỤ]

[YOUR TITLE]

[SỐ ĐIỆN THOẠI]

[YOUR PHONE NUMBER]

[ EMAIL]

[[email protected]]

 

[TÊN CÔNG TY]

[YOUR COMPANY NAME]

[ĐỊA CHỈ]

[YOUR COMPLETE ADDRESS]

[SỐ ĐIỆN THOẠI] / [SỐ FAX]

Tel: [YOUR PHONE NUMBER] / Fax: [YOUR FAX NUMBER]

 [YOUR WEBSITE ADDRESS]

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Thông báo về chương trình giảm giá
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.