Ngày …..  tháng ….. năm……

[Date, Month, Year]

Tên người nhận:.............................................................................................................................................................................

Contact Name..............................................................................................................................................................................

Địa chỉ  ........................................................................................................................................................................................

Address .........................................................................................................................................................................................

Tên công ty/ Tỉnh/ Quốc gia..........................................................................................................................................................

City, State/Province .....................................................................................................................................................................

Zip/ Mã bưu điện............................................................................................................................................................................

Zip/Postal Code............................................................................................................................................................................

 

CHỦ ĐỀ: THƯ XIN LỖI VÀ THÔNG BÁO THAY THẾ LÔ HÀNG

OBJECT: APOLOGY AND NOTICE OF SHIPMENT IN REPLACEMENT

Kính gửi:

Dear [CONTACT NAME],

Chúng tôi đã nhận được thông tin từ quý khách vào ngày ..... tháng ..... năm ....... và chúng tôi vô cùng xin lỗi quý khách khi biết vấn đề quý khách đã gặp phải với hàng hóa do chúng tôi cung cấp.

Your notice of [DATE] has been received and we were very sorry to hear about the problem you experienced with our [PRODUCT].

Chúng tôi luôn nỗ lực để duy trì những tiêu chuẩn kiểm tra chặt chẽ đối với hàng hoá và những sự cố đối với sản phẩm của chúng tôi tương đối hiếm và không may lại xảy ra với hàng hoá của quý khách. 

We alway try to maintain rigid inspection standards but occasionally an imperfection does slip by, as it unfortunately did in the case of your [PRODUCT].

Chúng tôi đã đặt lại hàng để chuyển tới cho quý khách ngay sau đó. Sự hài lòng và ủng hộ của khách hàng rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.

We have entered a replacement order to be shipped to you at once. Your satisfaction is extremely important to us and we apologize for the inconvenience you have been caused.

Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi.

Thank you for purchasing our products.

Trân trọng

Sincerely,

 

[Tên người gửi]

[YOUR NAME]

[ Tên chủ đề]

[YOUR TITLE]

[ Số điện thoại người gửi]

[YOUR PHONE NUMBER]

[ Địa chỉ email của quý khá[email protected] công ty quý khách]

[YO[email protected]]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.