Thời hạn và thời hiệu phân biệt với nhau thế nào ?

Trả lời:

Thân gửi anh/chị

Liên quan đến nội dung anh/chị quan tâm, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ Luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 1/1/2017.

2. Nội dung tư vấn

2.1. Khái niệm
Thời hạn

Theo Điều 144 Bộ luật dân sự 2015, ta có thể hiểu một cách đơn giản thời hạn là một khoảng thời gian tính từ thời điểm này đến thời điểm khác có thể xác đinh bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể xảy ra.

Điều 144. Thời hạn

 1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.

2. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.


Thời hiệu
Theo điều 149 Bộ luật dân sự 2015, ta có thể hiểu một cách đơn giản thời hiệu là mốc thời gian cụ thể mà khi vượt quá mốc thời gian đó thì sẽ phát sinh hậu quả pháp lý.

Điều 149. Thời hiệu

1. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

 Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

2. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ, việc.

Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.


2.2 Phân biệt thời hạn và thời hiệu

 
     Tiêu chí                    
Thời hạn Thời hiệu
Định nghĩa                                                            Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác                                             Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.              
Đơn vị thời gian Phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra Thường là ngày tháng năm                                                                                                                           
Phân loại - Theo luật định
- Theo thoả thuận của các bên
- Theo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định trong những trường hợp cụ thể
- Thời hiệu hưởng quyền dân sự
- Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự
- Thời hiệu khởi kiện
- Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự               

 

Chúng tôi hy vọng ý kiến tư vấn trên có thể giải đáp phần nào vướng mắc của anh/chị. Đồng thời, Anh/Chị lưu ý, nội dung tư vấn nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể. 

Trân trọng! 

 

 

 

 

                                                        

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.