LOGO

KHÁCH SẠN

 TÊN KHÁCH SẠN
Địa chỉ: ....................................................
SĐT: ........................................................

PHIẾU GỬI GIỮ ĐỒ VÀ HÀNH LÝ

 

Liên 1: Dành cho khách sạn

 

Tên khách hàng: ……………………………………...Phòng: ..........................................................

Giờ gửi: ……………………………………………......... Ngày gửi: ......................................................

Điện thoại: …………………………………….......……CMND số: .....................................................

 

Người nhận

Khách hàng

 

  

 

     

...........................................................................................................................................................

 

LOGO

KHÁCH SẠN

  TÊN KHÁCH SẠN
Địa chỉ: ....................................................
SĐT: ........................................................​

PHIẾU GỬI GIỮ ĐỒ VÀ HÀNH LÝ

 

Liên 2: Dành cho khách hàng

 

Tên khách hàng: ……………………………………...Phòng: ..........................................................

Giờ gửi: ……………………………………………......... Ngày gửi: ......................................................

Điện thoại: …………………………………….......……CMND số: .....................................................

 

Người nhận

Khách hàng

 

 

 

 

 

     

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.