Phụ lục B

        TỜ KHAI SỬA ĐỔI/CHUYỂN GIAO ĐƠN, YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG      

(Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007

của Bộ Khoa học và Công nghệ)

                                     Phụ lục B - Mẫu số: 01-SĐĐ

TỜ KHAI

SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

             

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệpÝ         

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                             CHỦ ĐƠN                                                                                                           

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng SHCN)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

 

Địa chỉ:                                                                                                     

 

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:     

k                                                   ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN      

 

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

 

 

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

l                                      ĐƠN YÊU CẦU SỬA ĐỔI

Đơn đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

Số đơn:

 

 

m   NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI

Tên chủ đơn

Địa chỉ của chủ đơn

Nội dung khác:

 

Đề nghị sửa lại thành:

 

p CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN       

 

       

 

 

n                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền

Lệ phí yêu cầu sửa đổi đơn

 

 

Lệ phí công bố đơn sửa đổi

 

 

Lệ phí công bố đơn sửa đổi từ hình thứ hai trở đi

                ..... hình

 

 
Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

o                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tờ khai, gồm…….trang 

Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp, bằng tiếng…….

Bản dịch tiếng Việt, gồm …….trang    

Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

    bản dịch tiếng Việt, gồm …….trang    

bản gốc

bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau

              bản gốc đã nộp theo đơn số:………………. )

Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác, cụ thể:

    

  KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Cán bộ ký và ghi nhận đơn rõ họ tên)

 

 

p                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                    Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                  Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                           (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


Ý Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.    

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.