TỜ KHAI

YÊU CẦU GHI NHẬN CHUYỂN GIAO ĐƠN

ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn đăng ký sở hữu công nghiệp*. 

                            

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                           CHỦ ĐƠN

      (Tổ chức, cá nhân yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

 

Địa chỉ:                                                                                                     

 

Điện thoại:                                      Fax:                                          E-mail:     

là bên chuyển giao

là bên nhận chuyển giao

k                                                     ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN     

            

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

 

 

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                     Fax:                                             E-mail:

l                                                    Bªn thø hai trong Hîp ®ång

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

Địa chỉ:                                                                                                     

Điện thoại:                                      Fax:                                             E-mail:     

m                                                                        ĐƠN ĐƯỢC CHUYỂN GIAO

Đơn đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Đơn đăng ký nhãn hiệu

Số đơn:  

                                    

p  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

n                                                     PHÍ, LỆ PHÍ                                                                                  

Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền

Lệ phí chuyển giao đơn

                      ...... đơn

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                     

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                            

 

o                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tờ khai, gồm …….trang x …….bản 

Văn bản chuyển giao đơn, bằng tiếng…….

Văn bản đồng ý của những chủ đơn khác (trường hợp nhiều người cùng có quyền nộp đơn)

Bản dịch tiếng Việt, gồm  …….trang

Tài liệu chứng minh việc chuyển giao đơn do thừa kế, kế thừa

Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

     bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

bản gốc

bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau

              bản gốc đã nộp theo đơn số:………………..)

Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác, cụ thể:

    

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

p                                             CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật..

 
                                                                                   Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                       Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                 (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x" vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.