TỜ KHAI

SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp*  

                

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                   CHỦ ĐƠN                                                                                                           

                                                (Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

Địa chỉ:                                                                                                     

 

Điện thoại:                                      Fax:                                         E-mail:     

k                                           ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN      

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

                                                                                                                                                            

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

l                     VĂN BẰNG BẢO HỘ YÊU CẦU SỬA ĐỔI

Bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

Số văn bằng bảo hộ:

 

 

m         NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI

Tên chủ văn bằng bảo hộ

Địa chỉ

Nội dung khác:

 

Đề nghị sửa lại thành:

 

p  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

       
 

n                                                      PHÍ, LỆ PHÍ

 

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

Lệ phí sửa đổi văn bằng: 

      ........đối tượng

 

Lệ phí đăng bạ quyÕt ®Þnh sửa đổi v¨n b»ng

 

 

Lệ phí công bố quyết định sửa đổi văn bằng

 

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

 

o                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

            

Tờ khai, gồm …….trang 

Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp bằng tiếng .......

Bản dịch tiếng Việt, gồm  …….trang

Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi

Mẫu đối tượng SHCN đã sửa đổi

    mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu)

    bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ, gồm…….bộ (nếu yêu cầu sửa đổi kiểu dáng công nghiệp)

Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

     bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

bản gốc

bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau

              bản gốc đã nộp theo đơn số:………………..)

Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác, cụ thể:

    

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

p                                                CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

                                                                                                    Khai tại:            ngày …  tháng …   năm …

                                                                                             Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                      (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

       

 


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.