TỜ KHAI

GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp*   

 

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                          CHỦ ĐƠN                                                                                                           

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu gia hạn VBBH)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                               

Địa chỉ:                                                                                                     

Điện thoại:                                      Fax:                                         E-mail:     

k                                           ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

 

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

l                                  ĐỐI TƯỢNG YÊU CẦU GIA HẠN

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

 

Số văn bằng bảo hộ:

 

 

m                                                                         THỜI HẠN GIA HẠN

Đề nghị gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ thêm ………kỳ hạn,

từ ngày: ………………………                                      đến ngày:……………………..

 

 

 

p    CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

 

 

n                                                     PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ

….nhóm sản phẩm/dịch vụ

.....phương án của từng sản phẩm

 

Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn văn bằng bảo hộ

.....tháng nộp muộn

 

Lệ phí công bố quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ

 

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

o                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

             

Tờ khai, gồm ……..trang 

Bản gèc văn bằng bảo hộ (nÕu yêu cầu ghi nhËn gia hạn vµo v¨n b»ng b¶o hé)

Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

bản gốc

bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau

              bản gốc đã nộp theo đơn số:……………… )

Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác, cụ thể:

    

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

p                                                 CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 
                                                                                       Khai tại:              ngày …  tháng     năm …

                                                                                        Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                  (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.