TỜ KHAI

CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp*                  

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                         CHỦ ĐƠN      

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp phó bản/cấp lại VBBH)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

Địa chỉ:                                                                                                     

Điện thoại:                                               Fax:                                            E-mail:     

 

k                                            ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

 

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

 

l       VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI

Bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

Số văn bằng bảo hộ:

 

 

m                                                                       NỘI DUNG YÊU CẦU

Cấp phó bản văn bằng bảo hộ (cho đồng chủ sở hữu chung)

Cấp lại văn bằng bảo hộ (số lần đã được cấp:…….)

Cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ (Phó bản số:……. số lần đã được cấp:…….)

Lý do xin cấp lại:

Văn bằng bảo hộ bị mất

Văn bằng bảo hộ bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…)

Lý do khác

 

p CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

     
 

n                                                  PHÍ, LỆ PHÍ

 

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

Phí cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ:                                                                          

               ...…bản

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                         

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                             

 

o                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

             

Tờ khai, gồm…….trang x …….bản

Bản gốc văn bằng bảo hộ bị hỏng

Mẫu đối tượng SHCN trùng với mẫu trong VBBH gốc

    mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu (đối với nhãn hiệu)

    bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ, gồm…….bộ (đối với KDCN)

Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

    bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

      bản gốc

  bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau

              bản gốc đã nộp theo đơn số:………………. )

Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác, cụ thể:

    

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

p                                              CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

 
                                                                                    Khai tại:           ngày      tháng     năm …

                                                                                    Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.