TỜ KHAI

KHIẾU NẠI

 

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đăng ký sở hữu công nghiệp*

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

 

 

 

j                                                      ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI

Quyết định liên quan đến đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

Văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Số đơn:                                                                                     Số văn bằng bảo hộ

Quyết định/Thông báo số:                                                        ngày:

 

k                                                            CHỦ ĐƠN

           (Tổ chức, cá nhân khiếu nại)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

Địa chỉ:                                                                                                     

Điện thoại:                                                 Fax:                                         E-mail:     

l                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                             E-mail:

m                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

Phí nộp đơn khiếu nại

 

 

Các khoản phí khác theo quy định

 

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                      

 Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                             

 

o CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

       
 
 
 

n                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN                     

 

Tờ khai, gồm.......trang x .......bản

Bản thuyết minh về căn cứ, lý do, lý lẽ khiếu nại, gồm......trang x ......bản

Bản sao Quyết định/Thông báo bị khiếu nại

Bản sao Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai)

Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

               bản dịch tiếng Việt, gồm..........trang 

               bản gốc                

             bản sao (   bản gốc sẽ nộp sau       

                                  bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………)           

Chứng từ phí, lệ phí

  Tài liệu khác, cụ thể là:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

                        

                                                  

           

o                                                CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                

 

                                                                                                      Khai tại:  ...       ngày  ...   tháng   ...   năm...

                                                                                           Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                    (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.