TỜ KHAI

YÊU CẦU ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU

CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ làm thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại nước hoặc các nước*:

  chỉ là Thành viên Thoả ước Madrid

  chỉ là Thành viên Nghị định thư Madrid

  vừa là Thành viên Thoả ước Madrid, vừa là Thành viên Nghị định thư Madrid

 

  DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                      NHÃN HIỆU QUỐC TẾ

 

Mẫu nhãn hiệu 

(giống như mẫu nhãn hiệu trong Đơn ĐKNH cơ sở

hoặc GCNĐKNH cơ sở)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn ĐKNH cơ sở nộp tại VN

hoặc GCNĐKNH cơ sở đã được cấp tại Việt Nam

­­­

 

Đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở        

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở

 

Số đơn/Số GCN:

Ngày nộp đơn/ngày cấp GCN:

Nhóm hàng hoá, dịch vụ:

Chủ đơn/Chủ GCN (tên, địa chỉ):

k                                                            CHỦ ĐƠN

            (Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

Địa chỉ:                                                                                                     

Điện thoại:                                                Fax:                                            E-mail:     

(n và  địa  chỉ phải ghi thống nhất với Đơn ĐKNH cơ sở hoặc Giấy CNĐKNH cơ sở)

 

l                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

 

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                             E-mail:

 

p CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

     
 

m                                    TÊN VÀ MÃ NƯỚC CHỈ ĐỊNH ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU

1. Tên nước:

    Mã nước:

2. Tên nước:

    Mã nước:

3. Tên nước:

    Mã nước:

4. Tên nước:

    Mã nước:

5. Tên nước:

    Mã nước:

6. Tên nước:

    Mã nước:

7. Tên nước:

    Mã nước:

8. Tên nước:

    Mã nước:

n                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số tiền

Phí dịch vụ làm thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã nộp kèm theo:

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                      

 Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):  

                                          

 

o                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

  Tờ khai, gồm ....... trang x ....bản

Mẫu đăng ký của Văn phòng quốc tế, form số................... làm bằng tiếng....... gồm.......trang x ....bản

  Mẫu nhãn hiệu, gồm.......mẫu

  Bản sao Tờ khai yêu cầu cấp GCN đăng ký nhãn hiệu cơ sở

  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở

  Bản cam kết sẽ sử dụng NH tại nước yêu cầu đăng ký bảo hộ (nếu chỉ định vào các quốc gia Ireland, Singapore, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

  Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

                bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang  

                bản gốc                

                bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau       

                                   bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………)              

  Chứng từ phí, lệ phí

  Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

                                   

             

p                                            CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                      Khai tại:   ...     ngày     tháng     năm …

                                                                                           Chữ ký, họ tên của chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                    (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

       
 

                                                                                                                             


·         Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi

       sau các ô vuông là phù hợp.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.