TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHUYỂN ĐỔI 

 

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

                   

Chủ đơn dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi từ đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã bị mất hiệu lực tại nước xuất xứ*

 

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                      NHÃN HIỆU

 

Mẫu nhãn hiệu  

(giống như mẫu nhãn hiệu trong Đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã bị huỷ bỏ)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã bị mất hiệu lực tại nước xuất xứ theo quy định tại Điều 9 quinquies của Nghị định thư Madrid:

Số đăng ký quốc tế

Ngày đăng ký quốc tế:

Ngày ưu tiên của đơn đăng ký quốc tế:

Chủ nhãn hiệu (tên, địa chỉ):

Danh mục và nhóm hàng hoá, dịch vụ yêu cầu đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi:

  Giữ nguyên như trong đăng ký quốc tế

  Thu hẹp hàng hoá, dịch vụ

k                                                        CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                             E-mail:     

 

l                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                             E-mail:

 

p CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

     
 

m                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

 Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá, dịch vụ:                               

............nhóm   

 

 Lệ phí nộp đơn cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi

.............hàng hoá/dịch vụ      

 

  Lệ phí công bố đơn

 

 

 Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung (TĐND)

      cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ

...............nhóm 

 

 Phí tra cứu phục vụ TĐND cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi

..............hàng hoá/dịch vụ                 

 

 Phí xét nghiệm nội dung cho các nhóm hàng hoá, dịch vụ

...............nhóm  

 

 Phí xét nghiệm nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi

...............hàng hoá/dịch vụ                                 

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                      

 Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                            

 

n                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

Tờ khai, gồm.......trang x .......bản

Mẫu nhãn hiệu, gồm .... mẫu

Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

Bản sao ĐKQTNH đã bị huỷ bỏ hiệu lực tại Việt Nam

Quyết định, thông báo buỷ bỏ hiệu lực ĐKQTNH tại Việt Nam

Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

                bản dịch tiếng Việt, gồm..........trang 

                bản gốc                

                bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau      

                                    bản gốc đã nộp theo đơn số:..........................)                Các tài liệu khác, cụ thể là:

 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

                        

                                                  

             

o            DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU CHUYỂN ĐỔI

(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số sản  phẩm /dịch vụ trong nhóm đó)

p                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                                                      

                                                                                                        Khai tại:   ...      ngày  ...   tháng  ...    năm ...

                                                                                           Chữ ký, họ tên của chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                    (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

       
 

                                                                                                                         

                                                                       


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.