PHỤ LỤC SỐ VIIIg

NHẬT KÝ THU MUA, CHUYỂN TẢI TRÊN BIỂN

Thông tin

Tàu nhn

Tàu khai thác

Tên chủ tàu

 

 

Tên thuyền trưởng

 

 

Giấy phép khai thác số

 

 

Số đăng ký

 

 

Tổng công suất máy chính

 

 

Cảng, bên chính đăng ký cập tàu

 

 

Chữ ký thuyền trưởng

 

 

 

 

Ngày

Tháng

Giờ

Năm

Ngày đi

□□

□□

□□

|2|0□□

Ngày về

□□

□□

□□

|2|0□□

Ngày chuyển tải

□□

□□

□□

|2|0□□

Ngư cụ khai thác7:                                       Vị trí chuyển tải8:

Loài/Nhóm loài

Khối lượng (kg)

Loại sản phẩm9

Bảo quản (tươi hay cấp đông)

Vùng khai thác10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký của giám sát viên (nếu có):________________________

 

7 Ghi theo mã ngư cụ được quy định tại Phụ lục XIII Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015.

8 Ghi rõ tọa độ của nơi chuyển tải.

9 Nguyên con, bỏ đầu và nội tạng; bỏ nội tạng; bỏ đầu và đuôi; chỉ bỏ đầu không cắt vây; bỏ vây và đầu; bỏ vây, nội tạng và đầu; cắt vây cá mập

10 Ghi theo quy định tại Phụ lục XII Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015.


 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.