Phụ Lục V-27- CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP- Theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Áp dụng trong các trường hợp các loại công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khác ngoài các nội dung Phụ lục V-25, V-26 Thông tư này)

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỈNH/THÀNH PHỐ…

THÔNG BÁO

1. Tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ....................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: ......................................................................................................

2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính:

………………………………………………………….........................................

5. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố ……………………

6. Nội dung thông báo: ……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.