Tôi xin hỏi về vấn đề giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân hiện nay như thế nào? Tôi xin cảm ơn.
Trả lời: 

Thân gửi anh/chị

Liên quan đến nội dung anh/chị quan tâm, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.
- Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.

2. Nội dung tư vấn:

- Theo quy định tạo Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định: Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012:
 

 

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Điều 19

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Khoản 4 Điều 1

 Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế

 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm)

 9 triệu đồng/tháng (108 triệu) đồng/năm

 Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc

 1,6 triệu đồng/tháng

 3,6 triệu đồng/tháng

 Cách xác định mức giảm trừ  Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế  Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Chúng tôi hy vọng ý kiến tư vấn trên có thể giải đáp phần nào vướng mắc của anh/chị. Đồng thời, Anh/Chị lưu ý, nội dung tư vấn nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể. 
Trân trọng!
 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.