Xin hỏi vấn đề sau: Công ty tài chính của tôi được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động từ năm 2005 đến nay. Vốn điều lệ và các quĩ dự trự bổ sung vốn điều lệ là 900 tỷ đồng, có thể phát hành chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 18 tháng để huy động vốn của cá nhân với tổng giá trị đợt phát hành là 80 tỷ đồng có được không? Xin cảm ơn.

I.Cơ sở pháp lý:

Luật các tổ chức tín dụng 2010, ngày hiệu lực: 01/01/2011.
Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, ngày hiệu lực:25/06/2014.

II. Ý kiến tư vấn:

Đầu tiên, Công ty tài chính của anh/chị phải đáp ứng các quy định tại Điều 5 của Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, cụ thể:  

Điều kiện chung để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng: 

1. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép).

2. Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép.

3. Đối với các hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

4. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Theo đó, tại điểm b Điều 108 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây: 
b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;
Việc công ty tài chính của anh/chị phát hành chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 18 tháng để huy động vốn của cá nhân với tổng giá trị đợt phát hành là 80 tỷ đồng là không đúng theo quy định của pháp luật. Theo như quy định tại điểm b Điều 108 Luật các tổ chức tín dụng 2010 thì công ty tài chính của anh/chị chỉ được phát hành chứng chỉ tiền gửi đối với tổ chức.   

Chúng tôi hy vọng ý kiến tư vấn trên có thể giải đáp phần nào vướng mắc của anh/chị. Đồng thời anh/chị lưu ý nội dung tư vấn nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, việc áp dụng nội trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể.

TRÂN TRỌNG

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.