Tôi muốn biết về quy định về “Người đang có vợ hoặc có chồng” trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được hiểu như thế nào? Tôi xin cảm ơn. 

Thân gửi anh/chị

Liên quan đến nội dung anh/chị quan tâm, chúng tôi xin trả lời như sau: 

1. Cơ sở pháp lý:

- Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
- Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhần và gia đình 2014.

2. Ý kiến tư vấn:

 Tại điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định: 
"c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;"
Điều này được hướng dẫn bởi khoản 4 Điều 2 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

"a) Người đã kết hôn với người khác theo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nhưng chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết;
b) Người xác lập quan hệ vợ chồng với người khác trước ngày 03-01-1987 mà chưa đăng ký kết hôn và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết;
c) Người đã kết hôn với người khác vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình nhưng đã được Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết".
Chúng tôi hy vọng ý kiến tư vấn trên có thể giải đáp phần nào vướng mắc của anh/chị. Đồng thời, Anh/Chị lưu ý, nội dung tư vấn nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể. 

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC XEM LÀ ĐÃ CÓ VỢ/CHỒNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT: 

STT                Đối tượng  Điều kiện 
  1      Đã đăng ký kết hôn  
- Vợ/chồng chưa chết hoặc bị tuyên bố là đã chết.
-  Chưa ly hôn 

 
  2     
Đã đăng ký kết hôn nhưng việc kết hôn đó trái pháp luật 
 
- Đã được toà án công nhận quan hệ hôn nhân bằng bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật; và
- Chưa ly hôn; và
- Vợ/chồng chưa chết hoặc bị tuyên bố là đã chết.

  3     
Chưa đăng ký kết hôn 
Sống chung như vợ/như chồng với người khác từ trước ngày 03/1/1987
- Chưa ly hôn; và
- Vợ/chồng chưa chết hoặc bị tuyên bố là đã chết.
 


TRÂN TRỌNG


 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.