QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Các Bước

Nội dung

Ghi chú

A.      Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận được đóng thành 01 quyển.

 

B.       Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cho:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trừ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khác khi có nhu cầu đặc biệt (yêu cầu của nước nhập khẩu sản phẩm của cơ sở).

 

Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận cho:

1.      Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn;

2.      Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

3.      Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt.

C.      Trình tự thực hiện.

1.      Cơ sở gửi Hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Cục An toàn thực phẩm.

2.      Trong thời gian 5 ngày làm việc, Cục An toàn thực phẩm kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, có văn bản cho cơ sở bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

3.      Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc Cục sẽ có Quyết định thành lập đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định tại thực địa. Đối với cơ sở đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4.      Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

 

D.      Cách thức thực hiện.

Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục An toàn thực phẩm theo qui trình một cửa.

 

E.       Thành phần,

          Số lượng hồ sơ.

A.  Thành phần hồ sơ:

      1.  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ              điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu)

       2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng            ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao            có xác nhận của cơ sở).

       3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị,            dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm            (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:

           a)   Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và                   khu vực xung quanh;

           b)   Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc                   quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và                   bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang                   thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

       4. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn            thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản            xuất, kinh doanh thực phẩm:

           a)   Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao                   giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở);

           b)   Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh                   sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ                   sở).

       5. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của              người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;            phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh            gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và                 thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực            phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu              chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:

           a)   Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao                   giấy xác nhận (Có xác nhận của cơ sở);

           b)   Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh                   sách kết quả khám sức khoẻ, xét nghiệm                   phân của chủ cơ sở và của người tham gia                   trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm                         (Có xác nhận của cơ sở).

B. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

F.       Thời hạn giải quyết.

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ hồ sơ hợp lệ.

 

G.      Đối tượng thực hiện.

Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

 

H.      Mức Phí

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

     a)  Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm                    1.000.000đồng/ lần/cơ sở

     b)  Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

          -   Phục vụ dưới 200 suất ăn 700.000 đồng/ lần/cơ sở

          -   Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên 1.000.000 đồng/                lần/cơ sở

Thông tư 279/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý  và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

I.         Đối tượng không phải cấp giấy chứng nhận.

     Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai và bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế bao gồm:

1.    Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng ban đầu             nhỏ lẻ.

2.    Cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ không có yêu cầu bảo             quản sản phẩm đặc biệt.

3.    Cơ sở bán hàng rong.

4.    Cơ sở kinh doanh bao gói sẵn không yêu cầu             điều kiện bảo quản đặc biệt.

5.    Cơ sở kinh doanh bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực             tiếp với thực phẩm.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc các trường hợp nêu trên đều bắt buộc phải xin cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

J.        Kết quả của việc thực hiện Thủ tục Hành chính.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

K.      Hiệu lực của Giấy chứng nhận.

            Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm.

            Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

 

L.       Căn cứ pháp lý của Thủ tục Hành chính.

-       Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày          17/6/2010;

-       Thông tư 26/2012/TT-BYT quy định cấp giấy chứng         nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với         cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực         phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực         phẩm, chất hỗ trỡ chế biến thực phẩm; nước khoáng         thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu         bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lí.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.