QUY TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC

                                                                          Lê Văn Huy

 

1.  Điều kiện để thực hiện việc nhượng quyền thương mại trong nước bao gồm:

-  Mô hình kinh doanh thực hiện để nhượng quyền phải được hoạt động ít nhất 1 năm.

-  Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định này (theo Điều 5, Nghị định 35/2006/ND-CP của Chính phủ)

2. Thủ tục 

-  Đối với hoạt động nhượng quyền trên không phải đăng ký hoạt động nhượng quyền nhưng phải thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Công Thương (quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ)  tại địa chỉ 163 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

-  Thương nhân định kỳ thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Công Thương TP.HCM chậm nhất là vào ngày 15/01 hàng năm theo Biểu mẫu đính kèm (quy định tại Phần B Phụ lục 3 Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương mại).

3. Lưu ý:

Sau khi đã báo cáo với Sở Công Thương, để hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu, các bên phải tiến hành đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.

-  Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

-  Thời hạn thực hiện là: 2 tháng kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.