[LOGO CÔNG TY]

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY TRÌNH  XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

I.      CƠ SỞ PHÁP LÝ

-       Bộ luật lao động 10/2012/QH13.

-       Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động.

II.     PHÁT HIỆN SAI PHẠM

Khi phát hiện Người lao động có những hành vi vi phạm pháp luật, Nội quy lao động mọi người phải thông báo cho Người sử dụng lao động biết.

Đại diện Người sử dụng lao động lập biên bản vi phạm.

III.    CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

STT

CÁC HÌNH THỨC

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1

Khiển trách

-       Được áp dụng đối với Người lao động phạm lỗi lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ.

2

Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

 

 

 

-       Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 06 tháng hoặc cách chức được áp dụng: đối với Người lao động đó bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi vi phạm đó được quy định trong Nội quy lao động.

3

Sa thải

-       Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của Người sử dụng lao động;

-       Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm;

-       Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

 

 

IV.   QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

CÁC BƯỚC

 

GHI CHÚ

Gửi Thông báo

-         Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở;

-         Người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của Người lao động dưới 18 tuổi.

-         Thời gian gửi thông báo ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp;

-         Gửi qua bưu điện phải có báo phát;

-         Gửi trực tiếp phải có chữ ký xác nhận của Người lao động hoặc người đại diện;

-         Trường hợp Ngườ lao động hoặc đại diện không tham gia cuộc họp thì phải gửi thông báo lần 3, mới tiến hành họp vắng mặt.

 

 

Họp xử lý kỷ luật lao động

Thành phần:

-         Người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền là chủ trì phiên họp;

-          Người đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở;

-         Đương sự: Người lao động đang bị xử lý kỷ luật , cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của Người lao động dưới 18 tuổi;

-         Người làm chứng (nếu có);

-         Những người tham gia khác.

 

 

Nội dung cuộc họp

1.     Khai mạc

-       Chủ trì tuyên bố lý do,thành phần tham dự.

2.   Phần trình  bày của các bên

-       Đương sự trình bày diễn biến quá trình vi pham, thời gian địa điểm, thiệt hại, trường hợp đương sự không có bản trình bày thì chủ trì buổi họp trình bày nội dung trên;

-       Chủ trì phiên họp trình bày hồ sơ kỷ luật lao động: Biên bản vi phạm, chứng cứ, cơ sở pháp lý, hình thức kỷ luật đề nghị áp dụng;

-       Nhân chứng( nếu có) trình bày ý kiến;

-       Đương sự trình bày ý kiến về lỗi, chứng cứ, hình thức xử lý kỷ luật;

-       Đại diện Ban chấp hành trình bày ý kiến.

3.   Kết luận.

-       Chủ trì tuyên bố hình thức  kỷ luật áp dụng. Tuyên bố kết thúc phiên họp.

 

-         Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

Ra Quyết định xử lý kỷ luật

-       Người đại diện pháp luật  ký vào Quyết định xử lý kỷ luật;

-       Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.

-         Quyết định xử lý kỷ luật lao động ban hành trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động;

-         Quyết định phải gửi đến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở, Ngườ lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của Người lao động dưới 18 tuổi.

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.