ASSIGNMENT/SUBCONTRACTING (SHORT FORM)


TEMPLATE 1: 

ASSIGNMENT/SUBCONTRACTING
Neither party shall have the right to assign or subcontract its obligations under this agreement in part or in full.

TEMPLATE 2
ASSIGNMENT/SUBCONTRACTING  
Neither party shall have the right to assign or subcontract any of its duties and/or obligations or duties under this agreement, without the prior written consent of the other party.

TEMPLATE 3
ASSIGNMENT/SUBCONTRACTING  
A Provider may hire or engage one or more subcontractors to perform any or all of its obligations under this Agreement; provided, that
(i) such Provider shall use the same degree of care in selecting any such subcontractor as it would if such contractor was being retained to provide similar services to the Provider and
(ii) such Provider shall in all cases remain responsible for all of its obligations under this Agreement with respect to the scope of the Services, the standard for services and the content of the Services provided to the Recipient.

TEMPLATE 4
ASSIGNMENT/SUBCONTRACTING   
Except as otherwise set forth in this Agreement, each Party may engage subcontractors to perform, under its direction, specific and discrete functions that are allocated to it hereunder or that it carries out in the exercise of its rights hereunder, in each case,  each Party shall be fully responsible under this Agreement for the performance hereof by its permitted subcontractors as if such Party so performed this Agreement itself.
ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN GIAO/HỢP ĐỒNG PHỤ (NGẮN)
ASSIGNMENT/SUBCONTRACTING (SHORT FORM)
 

CHUYỂN GIAO/HỢP ĐỒNG PHỤ 

Không bên nào được quyền chuyển giao hay ký kết hợp đồng phụ đối với một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này.

 

ASSIGNMENT/SUBCONTRACTING

Neither party shall have the right to assign or subcontract its obligations under this agreement in part or in full.

 

 

 

CHUYỂN GIAO/HỢP ĐỒNG PHỤ  

Không bên nào được quyền chuyển giao hay ký kết hợp đồng phụ đối với bất cứ nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm nào của mình theo hợp đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

 

 

ASSIGNMENT/SUBCONTRACTING  

Neither party shall have the right to assign or subcontract any of its duties and/or obligations or duties under this agreement, without the prior written consent of the other party.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.