Câu hỏi:

Tôi có ký kết hợp đồng với một công ty giao nhận hàng hóa với điều khoản như sau: “Trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng và 24 tháng kể từ sau khi chấm dứt hợp đồng, tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng hay bí mật kinh doanh của công ty cho một tổ chức khác và không được phép tham gia một tổ chức có hoạt động kinh doanh tương tự”. Vậy điều khoản này có hợp lý không? Tôi làm được nửa tháng nhưng cảm thấy không phù hợp với công ty nên xin nghỉ và được phê duyệt. Nếu tôi muốn làm dịch vụ kinh doanh tương tự có được hay không?

 

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của Anh/Chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:

I.              CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

-           Căn cứ Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 18/06/2012;

II.          Ý KIẾN TƯ VẤN:

Theo câu hỏi nêu trên thì chúng tôi xác định Anh/Chị đang có các vấn đề cần giải quyết như sau:

Trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng và 24 tháng kể từ sau khi chấm dứt hợp đồng, Anh/Chị sẽ không được:

+ Tiết lộ thông tin khách hàng hay bí mật kinh doanh của công ty cho một tổ chức khác.

+ Tham gia một tổ chức có hoạt động kinh doanh tương tự.

Trên cơ sở đó chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Bộ Luật Lao động:

Điều 15. Hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

Như vậy, các điều khoản trong hợp đồng lao động được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên ở mỗi vấn đề chúng ta cần xem xét như sau.

Vấn đề 01: Không tiết lộ thông tin khách hàng hay bí mật kinh doanh của công ty cho một tổ chức khác.

Theo Khoản 2 Điều 23 Bộ luật Lao động 2012 có quy định:

“2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm”.

Do đó, điều khoản thỏa thuận bạn không được tiết lộ bí mật kinh doanh như bạn đã nêu trên là phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Vấn đề 02, Không được phép tham gia một tổ chức có hoạt động kinh doanh tương tự.

Theo quy định tại Điều 15 Bộ Luật Lao động quy định về Hợp đồng lao động. Pháp luật đã quy định rõ Hợp đồng lao động chỉ điều chỉnh các vấn đề trong quan hệ lao động giữa các bên trong quan hệ lao động đó. Việc quy định một điều khoản điều chỉnh cho một quan hệ lao động khác là không hợp lý trừ những trường hợp pháp luật quy định khác.

Do đó, Bạn đã làm tại Công ty được nửa tháng nhưng sau đó do không phù hợp nên bạn đã xin nghỉ và được phê duyệt. Như vậy là cả bạn và người sử dụng lao động đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thỏa mãn quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2012. Như đã phân tích ở trên, khi hợp đồng lao động không còn hiệu lực thì quan hệ lao động giữa bạn và người sử dụng lao đồng cũng chấm dứt. Do đó, bạn hoàn toàn có thể làm việc tại một doanh nghiệp khác theo ý muốn của bạn.

III.       LƯU Ý:

Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho Quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.

Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật Việt Nam và thông tin do chính Quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.