Tôi muốn hỏi thủ tục khai sinh cho con.

Trả lời

Thân gửi anh/chị

Liên quan đến nội dung anh/chị quan tâm, chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý

- Luật hộ tịch 2014 ;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 2/1/2016 ;

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 ; 

Ý kiến tư vấn

Thủ tục khai sinh cho con là thủ tục bắt buộc của cha mẹ sau khi sinh con. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiêm đăng ký khai sinh cho con, trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em theo quy định tại Điều 15 Luật hộ tịch 2014.

Thủ tục đăng ký khai sinh được tiến hành theo trình tự như sau:

1. Hồ sơ đăng ký khai sinh

Hồ sơ đăng ký khai sinh được quy định tại Điều 16 Luật hộ tịch 2014 bao gồm những giấy tờ sau:

Người đi đăng ký khai sinh bao gồm cha, mẹ, ông, bà hoặc người thân thích khác của trẻ chuẩn bị những giấy tờ sau:

- Giấy chứng sinh (do Bệnh viện, Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra cấp). Nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Nếu không có người làm chứng, người đi khai sinh làm giấy cam đoan việc sinh là có thực;
- Sổ Hộ khẩu (hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của cha, mẹ trẻ. Trường hợp đã ly hôn thì mang hộ khẩu của người đi khai sinh;
- Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ (nếu cha, mẹ của trẻ có đăng ký kết hôn). Nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ quan hệ hôn nhân của cha mẹ, không bắt buộc xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn;
- Chứng mình nhân dân/Hộ chiếu Việt Nam (bản chính và bản photo) của cha mẹ hoặc người đi làm thay.
- Điền mẫu tờ khai đăng ký khai sinh được quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

2. Cơ quan giải quyết 

Sau khi hoàn tất các giấy tờ nêu trên bạn nộp tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) tại nơi cha cư trú hay nơi người mẹ đăng ký thường trú.

Theo quy định tại Điều 13 Luật hộ tịch 2014 quy định thẩm quyền về việc khai sinh cho con như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh.

Sau khi nhận và kiểm tra đầy đủ các giấy tờ công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Giấy khai sinh chỉ được cấp 1 bản chính. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

4. Thời hạn giải quyết cấp giấy khai sinh

Thời hạn giải quyết việc cấp giấy khai sinh là ngay trong ngày (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo).

Thủ tục đăng ký khai sinh khai sinh cho trẻ sẽ được miễn lệ phí theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi hy vọng ý kiến tư vấn trên có thể giải đáp phần nào vướng mắc của anh/chị. Đồng thời anh/chị lưu ý nội dung tư vấn nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, việc áp dụng nội trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể.

TRÂN TRỌNG

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.