Chào luật sư, tôi muốn hỏi Tổ chức nước ngoài có quyền tự mình đứng ra tuyển dụng người lao động khi có nhu cầu không? Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi cám ơn!

Trả lời

Thân gửi anh/chị

Liên quan đến nội dung anh/chị quan tâm, chúng tôi xin trả lời như sau:

1 . CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính Phủ.

2 . NỘI DUNG TƯ VẤN:

Căn cứ theo Khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Nghị định 75/2014/NĐ-CP thì:

1. Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam), bao gồm:

+ Tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền;

+ Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.
3. Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sau đây:

+ Tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Nghị định này;

+ Cá nhân nước ngoài đang làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Nghị định này, người nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam.

Như vậy thì:
- Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì không được tự mình tuyển dụng người lao động mà phải ủy quyền cho Trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền.
- Đối với tổ chức, cá nhân trong nước thì được quyền tự mình tuyển dụng lao động.

Chúng tôi hy vọng ý kiến tư vấn trên có thể giải đáp phần nào vướng mắc của anh/chị. Đồng thời, Anh/Chị lưu ý, nội dung tư vấn nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể.

TRÂN TRỌNG!

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.