TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH (2018)
TRONG QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

1. LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

-       Luật doanh nghiệp 2014 là văn bản cơ bản và quan trọng nhất trong việc điều chỉnh các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp tại Việt Nam. Văn bản này được hướng dẫn bởi nhiều các nghị định, thông tư và các văn bản dưới luật khác. Các doanh nghiệp và doanh nhân cần phải nắm vững và hiểu các quy định pháp luật trong quá trình vận hành doanh nghiệp để tránh các rủi ro pháp lý liên quan;

-       Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014.

2. CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LUẬT DOANH NGHIỆP:

-       Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

3. CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

-       Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

-       Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

-       Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước

-       Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.