VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Do Hôn nhân gia đình là một lĩnh vực pháp luật mang tính chất kế thừa, do đó, trong một số trường hợp mặc dù văn bản đã hết hiệu lực nhưng vẫn có giá trị tham khảo trong những trường hợp nhất định. Sau đây là hệ thống các văn bản pháp luật sử dụng trong nghiên cứu, học tập và hành nghề luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình:

A.        HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

-       Luật Hôn nhân gia đình 2014 số 52/2014/QH13

-       Luật Hôn nhân gia đình 2000 số 22/2000/QH10

-       Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

-       Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

B.        HỘ TỊCH

-       Luật hộ tịch 2014

-       Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

-       Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

-       Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Bộ Tư pháp ban hành

C.        THỪA KẾ

-       Bộ Luật dân sự 2014

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.