Câu hỏi:
Năm 2018 là tôi sẽ được lĩnh lương hưu. Nhưng tôi dự định sẽ sinh sống ở nước ngoài vì vậy tôi muốn uỷ quyền cho em tôi việc xin lĩnh lương hưu về sau. Vậy xin cho hỏi tôi có thể uỷ quyền toàn bộ việc trên cho em tôi không? Và tôi sẽ cần những giấy tờ gì? Xin cảm ơn!

 

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của Anh/Chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:

I.          CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Anh/Chị chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

-           Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

II.         Ý KIẾN TƯ VẤN:

Theo Bộ Luật Dân Sự 2015, Điều 138 quy định:

Điều 138. Đại diện theo ủy quyền
1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

 

Theo đó, Anh/Chị có thể ủy quyền cho em của Anh/Chị thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc nhận lương hưu của Anh/Chị.

Em của Anh/Chị sẽ được thực hiện các công việc do Anh/Chị ủy quyền trong nội dung mà Anh/Chị đã ủy quyền trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Khi ủy quyền cho Em của Anh/Chị, Anh/Chị nên công chứng việc ủy quyền tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi công chứng giấy ủy quyền, Anh/Chị phải xuất trình giấy tờ tùy thân (hộ chiếu) và các giấy tờ liên quan đến việc bạn có quyền nhận lương hưu theo quy định của pháp luật.

III.       LƯU Ý:

Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho Quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.

Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật Việt Nam và thông tin do chính Quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.