Tôi?không nhiệm trách chịu phải tôi thì này hợp trường Với. họ cho thường bồi phải tôi cầu yêu nạn tai bị người nên trốn bỏ thì nạn tai gây người khác người cho nạn tai ra gây đó xe quyết giải lên tôi gọi giữ an công bị tôi của xe báo thông được nhận tôi, gian thời một Sau. mất lấy trộm bị nên suất , do máy xe chiếc một

Lời đầu tiên, thay mặt Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm đến dịch vụ của Website chúng tôi. Từ thông tin được Anh/Chị cung cấp, chúng tôi hiểu rằng. Anh chị đang muốn tìm hiểu về quyền làm giám hộ của pháp nhân.

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của Anh/Chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:

I.              CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hào XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015.    

II.          Ý KIẾN TƯ VẤN:

Trên cơ sở căn cứ pháp lý như quy định tại phần I, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

1.      Căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Theo Khoản 1 Điều 584 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Như vậy, người gây ra tai nạn lỗi hay không lỗi, phải trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra.

2.      Điều kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Theo điểm I.1 Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định điều kiện bồi thường thiệt hại khi các yếu tố sau:

Thứ nhất, Phải thiệt hại xảy ra

Người bị hại thể bị thiệt hại về vật chất thiệt hại tổn thất về tinh thần.

Thứ hai, phải hành vi trái pháp luật

Hành vi gây ra tai nạn rồi bỏ trốn của người gây ra tai nạn hành vi trái pháp luật. Do đó, bạn không phải người gây ra tai nạn nên bạn không vi phạm pháp luật.

Thứ ba, phải mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra hành vi trái pháp luật

Thiệt hại xảy ra phải do hành vi trái pháp luật của người gây ra thiệt hại gây ra. Nếu những thiệt hại xảy ra không do hành vi trái pháp luật gây ra sẽ không được gọi mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra hành vi trái pháp luật.

Thứ , phải lỗi cố ý hoặc lỗi ý của người gây thiệt hại

Lỗi cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người gây ra tai nạn nhận thức được hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc không mong muốn, nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

Lỗi ý gây thiệt hại là trường hợp một người gây ra tai nạn không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

Trong trường hợp, tai nạn xảy ra do lỗi cố ý hoặc lỗi ý thì người gây ra tai nạn cũng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu thiệt hại xảy ra. Trong tình huống này người gây ra tai nạn phải trách nhiệm bồi thường thiệt hại thiệt hại xảy ra.

Áp dụng với quy định của pháp luật trên, bạn không phải người gây tai nạn xe của bạn bị trộm cắp (còn gọi ngay tình”). Do đó, bạn không lỗi cũng như không thỏa mãn các điều kiện về bồi thường thiệt hại, do vậy bạn không trách nhiệm bồi thuwòng thiệt hại đối với tai nạn đã xảy ra.

III.       LƯU Ý:

Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho Quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.

Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật Việt Nam và thông tin do chính Quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.