Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (điều 126 Bộ luật Hình sự 2015)

1.  Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Giết nhiều người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

Tên bản án

Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án

Tiếng Việt

English