Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT

KHOA HTTT KINH TẾ

Mã đề thi: 04

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN

Môn thi: Luật hành chính Việt Nam

Hệ: VLVH - CB

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

 

Họ và tên: …………………………………………… Số báo danh………………………………

 

Câu 1. (6 điểm) Anh/chị hãy trình bày về các chủ thể của quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN)

Câu 2. (4 điểm) Anh/chị hãy nêu khái niệm và đặc trưng cơ bản của Luật hành chính

  

Đáp án

Câu 1. Trình bày về các chủ thể của quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN)

            1.1. Các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam:

- Khái niệm và đặc điểm địa vị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước

-  Phân loại các cơ quan quản lý nhà nước

1.2. Cán bộ công chức, viên chức nhà nước:

- Khái niệm hoạt động công vụ

-  Khái niệm viên chức, công chức

- Phân loại công chức, viên chức nhà nước.

1.3. Các tổ chức xã hội

- Khái niệm tổ chức xã hội

- Phân loại các tổ chức xã hội

- Những hình thức quan hệ giữa các tổ chức xã hội và các cơ quan NN

+ Sự hợp tác trong tổ chức cơ quan nhà nước

+ Sự hợp tác trong quá trình xây dựng pháp luật

+ Sự hợp tác trong lĩnh vực thực hiện pháp luật

+ Quan hệ kiểm tra lẫn nhau

1.4. Công dân

- Quy chế pháp luật hành chính của công dân

- Các quyền, tự do, nghĩa vụ của công dân trong quản lý NN

- Những bảo đảm cho các quyền, tự do, nghĩa vụ của công dân bằng luật HC

 

Câu 2. (4 điểm) Anh/chị hãy nêu khái niệm và đặc trưng cơ bản của Luật hành chính

2.1. Khái niệm (2 điểm)

2.2.Đặc trưng cơ bản của Luật hành chính (2 điểm)

 

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN Môn thi: Luật hành chính Việt Nam

Tác giả
Tạp chí TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Năm xuất bản 2017
Tham khảo

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

VĂN BẢN CÙNG CHỦ ĐỀ