Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

Câu 1 (4 điểm):

Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định:

“1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

  1. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”

Anh chị hãy phân tích nguyên tắc hiến định theo các nội dung sau:

A – Cơ sở lý luận;

B – Yêu cầu đối với các chủ thể có liên quan;

C – Liên hệ với thực tiễn ở nước ta.

Câu 2 (3 điểm): Anh chị hãy phân tích mối quan hệ pháp lý giữa Quốc hội với Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Câu 3 (3 điểm): Sinh viên trả lời một trong hai câu hỏi sau đây:

3.1 – Câu hỏi dành cho sinh viên Việt Nam:

Theo anh chị, tại sao từ “Kiểm soát” được bổ sung vào khoản 3 Điều 2 Hiến pháp năm 2013?

Vấn đề kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp được thể hiện như thế nào trong Hiến pháp năm 2013?

3.2 – Câu hỏi dành cho sinh viên Lào

Anh chị hãy nêu sự khác nhau giữa chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013 với Hiến pháp Lào năm 2003.

Đề thi hết môn Luật Hiến pháp Việt Nam lớp Thương mại 39

Tác giả
Tạp chí
Năm xuất bản 0
Tham khảo

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

VĂN BẢN CÙNG CHỦ ĐỀ