Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

Câu I (3 điểm): Anh chị hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích:

1 – Ở nước ta, Hiến pháp ra đời trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

2 – Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong mọi trường hợp, công dân nước ngoài và người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì phải có thời gian thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên.

3 – Việc xác định quốc tịch chỉ có ý nghĩa đối với công dân.

Câu II (3 điểm): Sự lãnh đạo của Đảng được ghi nhận khác nhau như thế nào trong lịch sử lập hiến Việt Nam và giải thích tại sao có sự khác nhau đó.

Câu III (4 điểm): Anh chị hãy phân tích nguyên tắc: “Công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người” với các nội dung sau:

A – Cơ sở hiến định.

B – Cơ sở lý luận.

C – Yêu cầu đối với các chủ thể liên quan.

D – Thực tiễn thực hiện nguyên tắc.

Đề thi môn Luật Hiến pháp Việt Nam lớp TM38A – DS38A – QT38A

Tác giả
Tạp chí
Năm xuất bản 0
Tham khảo

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

VĂN BẢN CÙNG CHỦ ĐỀ