Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.
ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KD THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
Tuệ Văn

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Bộ Quốc phòng cho biết, triển khai Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg ngày 1/9/2009 về quy định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng; theo đó Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 34/2009/TT-BQP ngày 17/4/2012 quy định chi tiết một số điều của Quyết định số 111/QĐ-TTg.

Việc ban hành các văn bản nêu trên và triển khai áp dụng đã phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, mọi đối tượng tham gia xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng.

Luật đầu tư năm 2014 quy định: Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng Nghị định chung quy định điều kiện đầu tư kinh doanh nhưng không có nội dung "Kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật quân sự". Bộ Công an đã chủ trì xây dựng Nghị định quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tuy nhiên, phạm vi quản lý chỉ là điều kiện về an ninh trật tự, còn điều kiện "kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị quân sự" chưa được quy định ở văn bản nào.

Bên cạnh đó, Luật đầu tư năm 2014 quy định: Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Vì vậy, Thông tư 34/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Quyết định số 111/QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định của Luật này, cần phải đưa vào nội dung Nghị định của Chính phủ.

Từ thực tế nêu trên, việc ban hành Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng là cần thiết.

Bộ Quốc phòng đã dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng gồm 7 chương, 30 điều. Bên cạnh những quy định chung, Bộ đã đề xuất những quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chế độ báo cáo, thanh tra, kiểm tra…

Các hành vi bị nghiêm cấm

Theo dự thảo, nghiêm cấm các hành vi sau: 1- Lợi dụng hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng để xâm hại đến an ninh Quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

2- Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

3- Làm giả Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; làm giả hồ sơ để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

4- Cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5- Không cấp hoặc cản trở cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng trái với quy định của Nghị định này; cản trở, gây phiền hà, xâm phạm quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân; bao che các hành vi vi phạm pháp luật của người có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

 

ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KD THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Tác giả Tuệ Văn
Tạp chí Cạnh Tranh Quốc Gia
Năm xuất bản 2016
Tham khảo
http://canhtranhquocgia.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-KD-thuoc-linh-vuc-cong-nghiep-quoc-phong/279994.vgp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.