CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61-CP NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN YÊN THỊNH THUỘC HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh bình và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn YênThịnh, thị trấn huyện lỵ của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình trên cơ sở 56,2 ha diện tích tự nhiên và 1.347 nhân khẩu của xã Yên Phú; 99,32 ha diện tích tựnhiên và 2.776 nhân khẩu của xã Khánh Thịnh.

- Thị trấn Yên Thịnh có 155,52 ha diện tích tự nhiên và4.123 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Yên Thịnh: Đông giáp xã KhánhThịnh và xã Yên Phú; Tây giáp xã Khánh Thượng, xã Yên Hoà và xã Yên Phú; Nam giáp xã Yên Phú; Bắc giáp xã Khánh Thịnh và xã Khánh Dương.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Yên Phú có 411,33 ha diện tích tự nhiên và 3.805 nhânkhẩu.

- Xã Khánh Thịnh có 599,32 ha diện tích tự nhiên và 4.474nhân khẩu.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau15 ngày, kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đềubãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhNinh Bình và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/06/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 61-CP năm 1997 về việc thành lập thị trấn Yên Thịnh thuộc huyên Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Số hiệu 61-CP Ngày ban hành 07/06/1997
Ngày có hiệu lực 22/06/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 61-CP năm 1997 về việc thành lập thị trấn Yên Thịnh thuộc huyên Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Mục lục

Mục lục

Close