Văn bản "Quyết định 43/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng CITES Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/02.2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/02/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 43/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng CITES Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 43/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 19/04/2000
Ngày có hiệu lực 04/05/2000 Ngày hết hiệu lực 16/02/2007
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 43/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng CITES Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close